Hướng dẫn chỉnh sửa và xóa danh mục

60

Phần 1: Chỉnh sửa danh mục

  • Bước 1: Bạn chọn mục “Sản phẩm”. Chọn “Danh mục”

 

 

  • Bước 2: Chọn kéo thả chuột danh mục mà bạn muốn chỉnh sửa. Chọn chỉnh sửa nhanh

Lưu ý: Nếu bạn chỉ cần chỉnh sửa “Tên” hoặc “Đường dẫn” thì hãy chọn mục “Chỉnh sửa nhanh”

 

 

Nhấn “Cập nhật danh mục” để hoàn thành việc chỉnh sửa danh mục

 

Trường hợp bạn cần chỉnh sửa các mục khác (Không phải “Tên” và “Đường dẫn”). Chọn “Chỉnh sửa”

 

 

Chọn ô mà bạn muốn chỉnh sửa

 

Nhấn “Cập nhật” để hoàn thành việc chỉnh sửa

 

Phần 2: Xóa danh mục

  • Cách 1: Kéo sản phẩm đến danh mục bạn muốn xóa. Chọn “Xóa”

 

 

  • Cách 2: Nhấn chọn vào danh mục bạn muốn xóa. Kéo xuống cuối trang, ấn chọn “Xóa”

Link tham khảo:

 

 

Biên tập: Thanh Thúy