Hướng dẫn chỉnh sửa nhanh dữ liệu sản phẩm

63

CÁCH 1: SỬA NHANH TRONG 1 BÀI VIẾT

Bước 1: Vào mục “sản phẩm” để chọn 1 sản phẩm cần sửa, chọn mục “sửa nhanh”

Bước 2: Sửa các mục bạn muốn sửa:

  • Tiêu đề
  • Đường dẫn
  • Dữ liệu sản phẩm
  • Từ khóa

CÁCH 2: SỬA NHANH HÀNG LOẠT TẤT CẢ CÁC BÀI VIẾT

Bước 1: Vào mục “sản phẩm”

Bước 2: Đánh dấu ✔️ vào tất cả sản phẩm, các mục:

  • Bạn chọn danh mục sản phẩm cần sửa

(Bạn có thể chọn 1 hoặc tất cả danh mục)

  • Thêm từ khóa, dữ liệu sản phẩm

??? Tất cả những chỉnh sửa sẽ áp dụng cho toàn bộ danh mục, toàn bộ sản phẩm mà bạn muốn sửa

Biên tập: Quỳnh Trang

Link tham khảo: