Hướng dẫn cài đặt google adwords editor

647

Chào các bạn, đây là phần Hướng dẫn cài đặt và sử dụng google editor  bằng hình ảnh để quản trị chiến dịch và từ khóa 1 cách hiệu quả.

Bạn cài đặt Google Adwords Editor:

Bạn vào trang http://www.google.com.vn/intl/vi/adwordseditor/ để tiến hành tải về (download) Adwords Editor và tiến hành cài đặt theo hình bên dưới (từ hình 1 -> hình 4 ).

1

hình 1

2

hình 2

3

hình 3

4

hình 4

Tiếp theo, đăng nhập tài khoản vào google editor.

5

hình 5

6

hình 6

7

hình 7

9

hình 8

10

hình 9

Bình thường, bạn đăng nhập vào tài khoản từ bước 11 rồi tiếp đến bước 20. Nếu tài khoản của bạn xác nhận bằng di động để lấy mã xác nhận, thì làm thêm từ bước 12 đến bước 19.

11

hình 10

12

hình 11

13

hình 12

14

hình 13

15

hình 14

16

hình 15

17

hình 16

18

hình 17

19

hình 18

Đến đây bạn đã hoàn thành phần cài đặt và sử dụng tài khoản trong google editor để quản trị chiến dịch và từ khóa.

Chúc Bạn Thành Công!