HD – Tạo người dùng và phân quyền quản trị trang web bằng wordpess

231

Để thêm được người dùng cho web của bạn như người nhập bài (tác giả), người sửa bài, người comment, …) cần phải đăng nhập vào trang quản lý với quyền Administrator.

Tiến hành các bước theo hướng dẫn hình bên dưới:

phan-quyen-quan-tri-web-wordpress

Vào phần [User] > [Add New] (hình 1).

phan-quyen-quan-tri-web-wordpress-1

(hình 2)

phan-quyen-quan-tri-web-wordpress-2

Chọn [All User] > [Edit] tài khoản người dùng mới tạo (hình 3)

phan-quyen-quan-tri-web-wordpress-3

(hình 4)

Và bây giờ, người dùng mới có thể đăng nhập với tài khoản bạn mới cấp.

Cách 2: Tạo người dùng mới và phân quyền quản trị trang web (add new user).

Bước 1:  Đăng nhập vào quyền cao nhất (admin) của trang web

12-25-2015-1-52-00-PM
Bước 2:  Tạo tài khoản

12-25-2015-1-54-25-PM

12-25-2015 1-55-45 PM
12-25-2015-2-23-38-PM (1)

tiến hành chỉnh sửa thông tin người dùng
12-25-2015-2-25-24-PM

12-25-2015 2-27-11 PMSau khi thao tác xong các bạn nhớ cập nhật:
12-25-2015 2-28-27 PM

12-25-2015 2-29-51 PM

Bước 3:  kiểm tra user vừa tạo

12-25-2015-2-31-30-PM

video:

Chúc các bạn thành công!!