Giới thiệu và hỗ trợ kết nối mạng lưới cộng tác viên với doanh nghiệp tác động xã hội

8

Giới thiệu và hỗ trợ kết nối mạng lưới cộng tác viên với doanh nghiệp tác động xã hội. Tài trợ 12 tháng sử dụng dịch vụ quản trị website dn cho đơn vị/hộ kinh doanh/doanh nghiệp tham dự chương trình ngày mai lúc 8h30 tại Trung tâm Văn hoá Thể thao quận Tân Bình, Số 448 đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TPHCM,