đưa toàn bộ trang web của bạn vào Facebook

117

– Những thay đổi hình thức iframe trong facebook đã giúp chúng ta có thể đưa nguyên 1 trang web vao fanpage của mình từ đó tăng lượng truy cập vào web và fanpage trở nên ấn tượng hơn  bằng một dòng lệnh vô cùng đơn giản.

Bước 1: bạn truy cập vào fanpage :
Chắc chắn rằng bạn đã cài ứng dụng Statics Html trên Facebook rồi. Nếu chưa bạn vào phần tìm kiếm vào tìm từ khóa : Statics Html  và tiến hành cài đặt ứng dụng cho Facebook .
Bước 2:
bạn truy cập vào ứng dụng của Statics HTML đã cài đặt .  Bạn có thể thấy biểu tượng ngôi sao với tên là Wellcome.

Bước 3: sau khi truy cập vào  bạn chép dòng code sau :
<iframe src=”http://www.marketingonlinedanang.com/” scrolling=”0″ frameborder=”0″ width=”100%” height=”1000″></iframe>
vào phần  Enter your content here .  bạn thay đường link web của bạn vào dòng tô đỏ. Lưu lại và xem kết quả thôi