6 Phần Quan Trọng Trong Một Chiến Dịch Quảng Cáo

240
6 Phần Quan Trọng Trong Một Chiến Dịch Quảng Cáo

Mục lục

  • 1. Mục tiêu và theo dõi chiến dịch quảng cáo
  • 2. Phân tích và xác định đối tượng cho chiến dịch
  • 3. Thông điệp chính và ưu đãi của chiến dịch
  • 4. Kế hoạch chiến dịch trên mạng xã hội và ngân sách
  • 5. Quy trình quản lý tài nguyên của chiến dịch
  • 6. Thực thi chiến dịch

Bài viết này là một trong những bài viết giúp bạn hiểu được rằng một chiến dịch quảng cáo cần có những gì. Cấu trúc chiến dịch quảng cáo dưới đây được dựa trên mẫu Hoạch định chiến dịch quảng cáo của Dave Chafey từ Smart Insights.

Cấu trúc một chiến dịch quảng cáo được “khuyên dùng” cho bạn cũng như các câu hỏi cần giải đáp trong mỗi bước của chiến dịch là các điều sau đây.

1. Mục tiêu và theo dõi chiến dịch quảng cáo

Đây chính là những gì chúng ta đang cố gắng đạt được qua chiến dịch quảng cáo (mục tiêu) và cách thức để biết được khi nào thì đạt được mục tiêu đó (theo dõi).

Tại bước này bạn cần định nghĩa trọng tâm của chiến dịch là xây dựng nhận diện thương hiệu, thu hút khách hàng hay duy trì và tăng trưởng?

Bạn nên tạo ra các mục tiêu SMARTER:

Specific – Cụ thể. Những chi tiết (trong mục tiêu) đã đủ để nhận định cơ hội hay các vấn đề tiềm ẩn chưa? Mục tiêu đã chi tiết đầy đủ để đo được các cơ hội và thách thức thực tế chưa?

Measurable – Đo đạc được. Thuộc tính định lượng hay định tính có thể dùng cho việc tạo ra thước đo cho mục tiêu?

Actionable – Tiến hành được. Thông tin của mục tiêu có thể được dùng để cải thiện kết quả không? Nếu mục tiêu bạn đưa ra không giúp các thành viên cải thiện hành vi để nâng cao kết quả thì mục tiêu đó có rất ít ý nghĩa.

Relevant – Xác đáng. Thông tin đưa ra có thể sử dụng vào các vấn đề cụ thể mà các marketer thường gặp phải không?

Time-related – Các thông tin có thể được xem xét qua các thời kì để xác định được xu hướng mới không?

Tạo ra các mục tiêu SMARTER dựa trên một mô hình hình phễu (funnel model) đơn giản: giữ cho các mục tiêu này gắn liền với các KPIs có thể đo lường được, tốt nhất là liên kết tới một giá trị tiền tệ của doanh thu và lợi nhuận.

Hãy nghĩ tới việc theo dõi các chiến dịch của bạn qua Google Analytics. Nếu các thông số không được xác định rõ ràng trong bước này (lập mục tiêu và theo dõi mục tiêu) thì bạn rất dễ quên chúng.

2. Phân tích và xác định đối tượng cho chiến dịch

Tại bước này chúng ta trả lời cho câu hỏi “Ai?”. Chúng ta đang cố gắng tiếp cận và tạo ảnh hưởng đến ai? Đối tượng nào là diện mạo người mua (customer persona)? Các điều này được dựa trên phân tích khách hàng nào?

3. Thông điệp chính và ưu đãi của chiến dịch

Tiếp theo là câu hỏi “Làm cách nào?”. Các ưu đãi nào của chiến dịch hay của sản phẩm sẽ tương tác và chuyển đổi đối tượng khách hàng tới các mục tiêu đã xác định trước đó?

Tại đây chúng ta cũng sẽ xác định “Ý tưởng lớn” cho chiến dịch. Điều này sẽ làm rõ rằng làm cách nào bạn kết nối cũng như thuyết phục khách hàng thông qua việc sử dụng tiếp thị nội dung tại trung tâm của chiến dịch.

Chúng ta cũng cần cân nhắc rằng nhìn chung, ta sẽ muốn định vị công ty, sản phẩm và dịch vụ của mình như thế nào?

4. Kế hoạch chiến dịch trên mạng xã hội và ngân sách

Bạn sẽ dùng mạng xã hội nào để tiếp cận và tác động đến khách hàng mục tiêu? Kết quả và sự kết hợp giữa các hoạt động trên mạng xã hội là gì?

Về ngân sách cho chiến dịch, bạn có thể áp dụng ngân sách mô hình chuyển đổi (conversion model budget) để lên ngân sách hợp lý.

5. Quy trình quản lý tài nguyên của chiến dịch

Quản lý các tài nguyên của chiến dịch để giúp hình thành nên chiến dịch quảng cáo hiệu quả.

6. Thực thi chiến dịch

Xác định điều gì cần kiểm nghiệm trước khi chiến dịch đi vào thực tế và điều gì cẩn chỉnh sửa trong quá trình thực thi chiến dịch.

Trên đây là 6 phần quan trọng cần thiết trong một kế hoạch chiến dịch quảng cáo.

Bạn có câu hỏi hay kinh nghiệm gì khi lập kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo của bạn? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!

Nguồn: Smart Insights

Dịch bởi: HiSella