Các thực hành tốt cho Google Adwords (Phần 3)

67

I. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH

Quy trình giải quyết vấn đề chính sách:

thuc-hanh-gg-adword26

thuc-hanh-gg-adword27

II. MẸO CHO VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH

Mẹo để tránh vi phạm chính sách

thuc-hanh-gg-adword28

III. TỔNG KẾT

A. Những điểm quan trọng

  1. Chính sách quảng cáo tồn tại để bảo vệ người dùng và tạo môi trường quảng cáo an toàn, lành mạnh , tạo điều kiện cho nhà quảng cáo phát triển.
  2. Những chính sách tiêu biểu ở thị trường Việt Nam: Viết hoa, dấu câu, thao túng văn bản, trang cầu nối, trang chuyển hướng , trang bắt chước và rập khuôn…
  3. Để tránh vi phạm chính sách, cần phải kiểm tra kĩ trang web của khách hàng để phát hiện sớm những vi phạm chính sách thông thường .
  4. Sử dụng MCC để quản lý các tài khoản khách hàng.
  5. Khi có thông tin để sửa chữa , nên dành thời gian sửa chữa kĩ trang web để tránh mất thời gian đánh giá lại trang web.

B. Trung tâm Chính Sách

Là nguồn tài nguyên lớn nhất và đầy dủ nhất về các chính sách của Adwords

Truy cập tại: https://support.google.com/ adwordspolicy/answer/1316548?rd=1