Các thực hành tốt cho Google Adwords (Phần 2)

90

I. CHÍNH SÁCH QUẢNG CÁO TIÊU BIỂU

A. Chính Sách Quảng Cáo

thuc-hanh-gg-adword8

B. Lưu ý

Các chính sách đề cập ở đây chưa phải là tất cả những chính sách Google Adwords có, mà chỉ là những chính sách hay gặp phải nhất tại thị trường Việt Nam.

Để xem chi tiết từng chính sách và toàn bộ chính sách Google Adwords, mời bạn tham khảo Trung tâm chính sách

C. Chính sách cho văn bản quảng cáo

Các mẫu quảng cáo cần thỏa mãn những yêu cầu sau:

thuc-hanh-gg-adword9

D. Chính Sách Dấu Câu

Google AdWords không cho phép văn bản quảng cáo sử dụng dấu câu hoặc ký hiệu phô trương hay không cần thiết.

thuc-hanh-gg-adword10

Tuy nhiên các dấu câu trong trường hợp sau được chấp thuận : Khách sạn 5*, Hoạt động 24/7.

E. Chính Sách Viết Hoa

Google AdWords không cho phép văn bản quảng cáo sử dụng viết hoa quá mức hoặc phô trương .

thuc-hanh-gg-adword11

F. Chính Sách URL Hiển Thị

thuc-hanh-gg-adword12

G. Chính sách Số điện thoại trong mẫu quảng cáo

Từ tháng 4, Google không cho phép viết tay số điện thoại trong văn bản quảng cáo. Tuy nhiên, nhà quảng cáo vẫn có thể quảng bá số điện thoại trong quảng cáo AdWords của mình bằng tính năng tiện ích mở rộng cuộc gọi .

thuc-hanh-gg-adword13

H. Chính Sách Nhãn Hiệu

thuc-hanh-gg-adword14

I. Đố Vui Về Chính Sách

thuc-hanh-gg-adword15

thuc-hanh-gg-adword16

K. Các Chính Sách Cho Trang Web

Các loại trang web sau sẽ vi phạm chính sách của Google Adwords.

thuc-hanh-gg-adword17

L. Trang không hoạt động

Google AdWords cấm các quảng cáo dẫn tới những trang web không cung cấp cho người dùng nội dung độc đáo và có giá trị trên tên miền trang đích. Có 4 trường hợp vi phạm:

thuc-hanh-gg-adword18

M. Trang bắt chước và rập khuôn

thuc-hanh-gg-adword19

N. Trang Cầu Nối

Google AdWords không cho phép quảng cáo quảng bá trang cầu nối – trang web được tạo với mục đích chính là dẫn khách truy cập đến trang web khác.

thuc-hanh-gg-adword20

O.Trang chuyên đăng quảng cáo

thuc-hanh-gg-adword21

P. Đố Vui Về Chính Sách

thuc-hanh-gg-adword22

Q. Các chính sách về An toàn và Bảo mật

Gian lận, lừa đảo, vi rút, trojan và phần mềm xấu khác trên Internet, tất cả đều gây tổn hại giá trị của Internet. Các chính sách sau đây về an toàn và bảo mật nhằm đảm bảo quảng cáo chúng tôi hiển thị an toàn cho tất cả người dùng:

thuc-hanh-gg-adword23

R. Thông Tin Cá Nhân

Nếu trang web của bạn thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm, thì trang web phải được lưu trữ trên máy chủ bảo mật sử dụng SSL (https). Tất cả thông tin sau đây đều được coi là thông tin cá nhân nhạy cảm .

  1.     Số thẻ tín dụng và ghi nợ
  2.     Số tài khoản ngân hàng và đầu tư
  3.     Số chuyển khoản ngân hàng
  4.     Số nhận diện quốc gia (ví dụ, Passport)

Xem thông tin chi tiết tại đây.

thuc-hanh-gg-adword24

S. Sản phẩm và dịch vụ bị hạn chế

thuc-hanh-gg-adword25