Các thực hành tốt cho Google Adwords (Phần 1)

64

I . TỰ ĐỘNG HOÁ TỪ KHOÁ

A. Thực tiễn quản lý tài khoản của đại lý

thuc-hanh-gg-adword1

 Khách hàng thường tìm kiếm quảng cáo để xem thứ hạng quảng cáo.

thuc-hanh-gg-adword2

B. Sử dụng tính năng Tự động hoá

thuc-hanh-gg-adword3

Một số quy luật tự động hoá mà Mr. A có thể thực hiện :

thuc-hanh-gg-adword4

thuc-hanh-gg-adword5

II. TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH QUẢNG CÁO

A. Vì sao có chính sách quảng cáo?

thuc-hanh-gg-adword6

B. Nguyên tắc của Google

thuc-hanh-gg-adword7

… đảm bảo quảng cáo đẹp, an toàn sẽ giúp mọi nhà quảng cáo phát triển.