6 giai đoạn tạo website mới cho người mới bắt đầu

85

Trái ngược như có thể xuất hiện trên màn hình, việc tạo một trang web tuyệt vời đòi hỏi các yêu cầu tương tự bắt buộc cho việc xây dựng một tòa nhà thương mại cao tầng. Để thành công, cả hai dự án đều cần đến kiến trúc hợp lý.


Để thành công, cả hai dự án đều cần đến kiến trúc hợp lý. Giống như bất kỳ cấu trúc vật lý nào cần được xây dựng từ dưới lên, tạo một website cũng cần đến một kế hoạch chi tiết. Và kế hoạch chi tiết đó được tạo thành bởi sáu giai đoạn.

6 giai đoạn tạo trang web mới

6 giai đoạn tạo trang web mới

6 giai đoạn tạo trang web mới

6 giai đoạn tạo trang web mới

6 giai đoạn tạo trang web mới

6 giai đoạn tạo trang web mới

6 giai đoạn tạo trang web mới

6 giai đoạn tạo trang web mới

6 giai đoạn tạo trang web mới

6 giai đoạn tạo trang web mới

6 giai đoạn tạo trang web mới

6 giai đoạn tạo trang web mới

Chúc các bạn thành công!

Nguồn Verisign

Theo Le.H dịch


Nguồn: 6 giai đoạn tạo website mới cho người mới bắt đầu