4 KỸ NĂNG BÁN HÀNG GIÚP BẠN THÀNH BEST SELLER

322
 1. KỸ NĂNG BÁN HÀNG VỚI KHẢ NĂNG CHỐT SALE CAO

CÁCH THỨC:

 • Tạo cho khách hàng cảm giác TIN TƯỞNG
 • Hãy gây TÒ MÒ và GỢI MỞ
 • Bắt đầu bằng những câu hỏi trả lời “YES”

THỜI ĐIỂM:

 • ĐỪNG ép chốt sale
 • KHÔNG chốt sale khi khách hàng đang trong tình trạng lo lắng về sản phẩm.
 1. ĐÀM PHÁN
 • HIỂU sản phẩm của mình
 • HIỂU rõ đối phương
 • Học cách lắng nghe vấn đề của người mua
 • Luôn luôn ghi nhớ: Nguyên tắc đàm phán là WIN – WIN

 1. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH TỐT

4. KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

Thực hiện: Hữu Phát