Yet Another Mail Merge – Sử dụng công cụ YAMM để gửi email hàng loạt vào inbox gmail

4592
Yet Another Mail Merge – Sử dụng công cụ YAMM để gửi email hàng loạt vào inbox gmail
—————————-Cài đặt Yet Another Mail Merge (YAMM)
1. Mở 1 Google trang tính mới hoặc ds email đã nhập từ Drive
2. Ở thanh công cụ, chọn “Tiện ích bổ sung”, chọn tiếp “Tải tiện ích bổ sung”
3. Tìm vào chọn công cụ Yet Another Mail Merge (YAMM)
4. Bấm vào và chọn “miễn phí”
5. Sau đó ủy quyền cho tiện ích có thể sử dụng thông tin file, hồ sơ các kiểu.
6. Và sau khi đợi ứng dụng cài đặt xong, chúng ta có thể kiểm tra trong Gmail. Sẽ có thông báo cài đặt thành công
7. Sau đó ứng dụng sẽ tự khởi chạy lần đầu tiên, xuất hiện thông báo thiếu data và mình chọn “add emails myself”Đây là bước đầu tiên trong quá trình gửi Email Marketing