hướng dẫn xóa thông báo đẩy – Clear Push Notification chome / coccoc / firefox

28

Tắt thông trình duyệt, xóa thông báo đẩy, tắt thông báo đẩy, ( delete Push Notification, Clear Push Notification ).

  1. HƯỚNG DẪN XÓA THÔNG BÁO ĐẨY TRÊN MÁY TÍNH CỦA TRINH DUYỆT CHOME

 

  1. HƯỚNG DẪN XÓA THÔNG BÁO ĐẨY TRÊN ĐIỆN THOẠI CỦA TRÌNH DUYỆT CHOME

Trình duyệt Chome , chọn 3 chấm “trên , bên phải” >>> Chọn cài đặt và làm theo hình sau

5

> By Muoihv, nhonmy

  1. HƯỚNG DẪN XÓA THÔNG BÁO ĐẨY TRÊN MÁY TÍNH CỦA TRINH DUYỆT COCCOC

 

 

 

HƯỚNG DẪN XÓA THÔNG BÁO ĐẨY TRÊN MÁY TÍNH CỦA TRINH DUYỆT Firefox

 

 

 

Cầu thang kính - Lan can kính = 1,250,000đ

Gọng Kính Kim Loại p1 = 300,000₫gong-kinh-kim-loai

Comments