hướng dẫn xóa thông báo đẩy – Clear Push Notification chome / coccoc / firefox

437

Tắt thông trình duyệt, xóa thông báo đẩy, tắt thông báo đẩy, ( delete Push Notification, Clear Push Notification ).

  1. HƯỚNG DẪN XÓA THÔNG BÁO ĐẨY TRÊN MÁY TÍNH CỦA TRINH DUYỆT CHOME

 

  1. HƯỚNG DẪN XÓA THÔNG BÁO ĐẨY TRÊN ĐIỆN THOẠI CỦA TRÌNH DUYỆT CHOME

Trình duyệt Chome , chọn 3 chấm “trên , bên phải” >>> Chọn cài đặt và làm theo hình sau

5

> By Muoihv, nhonmy

  1. HƯỚNG DẪN XÓA THÔNG BÁO ĐẨY TRÊN MÁY TÍNH CỦA TRINH DUYỆT COCCOC

 

 

 

HƯỚNG DẪN XÓA THÔNG BÁO ĐẨY TRÊN MÁY TÍNH CỦA TRINH DUYỆT Firefox