Xóa Category trong URL wordpress

69
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen

Mặc định, đường dẫn tĩnh của WordPress sẽ hiển thị như sau:

http://www.dovanphuong.com/category/your-post/

Để tối ưu hóa URL cho SEO, chúng ta cần chuyển đường dẫn tĩnh này về dạng:

http://www.dovanphuong.com/your-post/

Thực tế có một số cách để làm việc này, mình chỉ giới thiệu 1 vài cách đơn giản và dễ nhất cho các bạn ở đây:

1. Chỉnh sửa file .htaccess:

Bạn mở file .htaccess và thêm đoạn code sau vào:

RewriteRule ^category/(.+)$ http://www.dovanphuong.com/$1 [R=301,L]

Nhớ thay thế dovanphuong.com bằng domain của bạn sau đó SAVE lại là xong.

2. Cấu hình  Permalink trong WP-ADMIN:

Bạn vào trang quản trị WP-admin, chọn Settings = Permalinks (www.yourdomain.com/wp-admin/options-permalink.php)

Phần Common Settings bạn đánh dấu vào Custom Structure và nhập vào: /%postname%/