E business là gì?

147
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen

Rất nhiều người nhầm lẫn Ebusiness – Ecommerce – Thương mại điện tử với Online marketing (Tiếp thị trực tuyến). Sau đây Vinalink ads xin trình bày các khái niệm cơ bản nhất của Thương mại điện tử :

Thứ nhất, Ebusiness (TMĐT) sử dụng kênh Internet, Viễn thông, extranet, Intranet để kinh doanh

Ứng dụng TMĐT chia làm 3 hạng mục chính

1. Hệ thống kinh doanh nội bộ
+ CRM : Quản lý quan hệ khách hàng
+ Kế hoạch tài nguyên
+ Hệ thống quản lý văn bản doanh nghiệp
+ Quản lý nhân sự doanh nghiệp

2. Hệ thống thông tin
+ VoiIP
+ CMS
+ Email/ Voice email
+ Web conferencing
+ Digital Work flows

3. Hệ thống TMĐT B2B/ B2C/ B2E/B2G …
+ Gian hàng trực tuyến
+ Hệ thống downline đại lý
+ Online marketing (Tiếp thị trực tuyến)
+ Offline marketing