Xin giấy phép Trang thông tin điện tử tổng hợp

31
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Xin_giay_phep_Trang_thong_tin_dien_tu_tong_hop

1. GIẤY PHÉP WEBSITE LÀ GÌ? Là Giấy phép do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trước khi website của tổ chức, cá nhân này đi vào hoạt động.

2. WEBSITE NÀO PHẢI ĐƯỢC CẤP PHÉPTRƯỚC KHI HOẠT ĐỘNG?

Hiện nay, theo tinh thần các quy định tại Nghị định 79/2008/NĐ-CP, ngày 28 tháng 8 năm 2008, về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, thì website được chia thành 04 loại, tương ứng với 04 loại hình Giấy phép:

2.1. Loại 1: Website của các Báo điện tử: Giấy phép hoạt động báo điện tử theo quy định của Luật báo chí.

2.2. Loại 2: Website cung cấp thông tin điện tử tổng hợp: Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp.

2.3. Loại 3: Website cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến: Không cần giấy phép nhưng phải đăng ký với Bộ TT&TT.

2.4. Loại 4: Những website còn lại: Không cần Giấy phép, không cần đăng ký với Bộ TT&TT.

3. CẤP PHÉP THIẾT LẬP WEBSITE LOẠI 2

3.1. Điều kiện cấp phép

3.1.1. Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.1.2. Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý phục vụ cho việc thiết lập, cung cấp và quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động.

3.1.3. Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trang thông tin điện tử.

3.2. Hồ sơ xin cấp phép: Hồ sơ xin cấp phép được lập thành 02 bộ, gồm có các loại giấy tờ sau:

3.2.1. Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

3.2.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

3.2.3. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp.

3.2.4. Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

4. ĐĂNG KÝ THIẾT LẬP WEBSITE LOẠI 3

4.1. Điều kiện

4.1.1. Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4.1.2. Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý phục vụ cho việc thiết lập, cung cấp và quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động.

4.1.3. Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trang thông tin điện tử.

4.2. Hồ sơ đăng ký

4.2.1. Đơn đăng ký theo mẫu.

4.2.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

4.3. Xác nhận đăng ký: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ TT&TT nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Bộ TT&TT sẽ thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp về việc đã nhận được hồ sơ đăng ký hơp lệ. Kể từ thời điểm này, tổ chức, doanh nghiệp được phép đưa vào hoạt động website loại 3.

5. CƠ QUAN THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP WEBSITE? Hiện nay, cơ quan chịu trách nhiệm cấp giấy phép website loại 2 là Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông.

Với tư cách là Luật sư Internet, Cty Nhơn Mỹ có thể cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ tư vấn, lập bộ hồ sơ và đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để xin cấp phép website.

 

Hãy liên hệ với Công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí.