Plugin Slide: Promotion Slide

Cài đặt Thêm Plugin: Promotions Slide Các Bước Chèn Slide vào Bài Viết: 1. Tạo một bài viết mới: Chèn đoạn code vào chỗ muốn cho hiển thị slide hình ảnh: 2. Vào phẩn Slide của Promotion tạo Slide...

RSS poster pro (post tin tự động) [plugin wordpress]

video https://www.youtube.com/watch?v=rAS6rzKMuoU&feature=youtu.be  

IFrame Shortcode – Thêm iframe vào web cho wordpress mutisite [...

Khi bạn dùng WPMU phân quyền đăng bài, thì chỉ có quyền cao nhất có thể thêm iframe vào winget hoặc bài viết. Tôi tìm...

Hướng dẫn thêm chữ đầu trang web, khóa ( fixed)...

tieude-khoa-troi-1
Có nhiều themes ( mẫu web wordpress) không có cái header fiexd trôi theo mà màn hình, bạn phải thực hiện code bằng tay...

Thêm Woocommerce, wordpress tiếng Việt update 2015

Mình test thành công, và rất đơn giản khi bạn muốn chọn giao diện tiếng việc Woocommerce , kề cả wordpess 4.x tiếng việc...

Woocommerce- Thêm danh mục (category product) [plugin wordpress]

Thêm danh mục (category product) giống như thêm category của post Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=N3WFSr8PuwQ&feature=youtu.be

Woocommerce – Thêm sản phẩm trong product [plugin wordpress]

1. Thêm sản phẩm  Product-> add product Thế là xong! Video hướng dẫn:

YITH WooCommerce Zoom Magnifier – hướng dẫn cài đặt [plugin wordpress]

Plugin YITH WooCommerce Zoom Magnifier tích hợp với plugin woocomerce dùng để phóng to hình ảnh của sản phẩm. Sau đây mình sẽ hướng...

Hiển thị bài viết ngẫu nhiên và xem nhiều nhất không...

  Đây là bài viết đầu tiên Nutatu cộng tác với Hutruc.com cho nên khó tránh khỏi nhiều chỗ chưa hoàn thiện, mong các bạn...

Lấy sản phẩm tự động với plugin wp-pipes 2 [plugin wordpress]

Để lấy được sản phẩm tự động, bạn cần là những việc sau: 1. Active plugin woocomerce 2. Active plugin WP Pipes, WP Pipes Addon Destination...