Video hướng dẫn tạo video giới thiệu sản phẩm bằng phần mềm Proshow Producer

183

BƯỚC 1: LÊN Ý TƯỞNG VÀ NỘI DUNG CHO VIDEO:

 

BƯỚC 2: CHỈNH FULL-SCREEN CHO HÌNH


 
BƯỚC 3: TẢI PHẦN MỀM PROSHOW PRODUCER 7.0 PROTABLE và TẢI FONT TIẾNG VIỆT

 
BƯỚC 4: LÀM VIDEO

1. ĐƯA HÌNH, CHỈNH THỜI GIAN VÀ EFFECT TRANSITION VÀO SLIDE:

 
2. CHỈNH EFFECT, THỜI GIAN CHO SLIDE VÀ THÊM CAPTION:

 
3. HƯỚNG DẪN CHỈNH EFFECT VÀ THỜI GIAN CHO CÁC CAPTION:

 
4. COPY CAPTION và CHỈNH LAYERS:

 
5. SAVE FILE PROSHOW và PUBLISH RA THÀNH FILE MP4:

 
CHÚC CÁC BẠN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!!!

Ms Thảo > SV1013 > Đại học Mở TPHCM