VFP tự động Marketing Online

117

Hướng dẫn tạo profile (Lần đầu sử dụng xem cái này trước):

https://www.youtube.com/watch?v=KUu3sWKfNhA

Đăng nhập nhiều nick cùng lúc

https://www.youtube.com/watch?v=JKTGC6s3iII

Nuôi nick bán hàng profile phải làm những gì?

Nuôi nick bán hàng profile có nên kết bạn theo UID hay không? Xem đến cuối video để xem câu trả lời và hiểu hơn cách mình đang hỗ trợ nhiều anh chị chạy hiệu quả nhé. Tham gia nhóm zalo để nhận thông báo về các buổi học mới

Cần chuẩn bị những gì để nuôi nick

https://www.youtube.com/watch?v=iNPDpRm0Dzg

Các loại checkpoint và cách hạn chế chekpoint 72h

https://www.youtube.com/watch?v=wQUMxAYW2lI

Nuôi nick bán hàng profile thì làm những gì

https://www.youtube.com/watch?v=22lQbT9wEMY

Hẹn giờ nuôi nick

https://www.youtube.com/watch?v=n_J5sGMWS98

Quản lý tin nhắn nhiều nick

https://www.youtube.com/watch?v=YTcq4Gn8ngE

Chatbot profile tự động trả lời tin nhắn

https://www.youtube.com/watch?v=H6653KAMyB0

Hướng dẫn đăng nhập : HD FBBrowser

https://www.youtube.com/watch?v=KUu3sWKfNhA

Chăm sóc tài khoản

https://www.youtube.com/watch?v=J-remNB8nHI

Đăng bài nhóm

https://www.youtube.com/watch?v=byvs6LGYFaM

Đăng bài fanpage

https://www.youtube.com/watch?v=idhEJWIVZaM

MarketPlace

https://www.youtube.com/watch?v=uzaHJ8SdxdU

Chia sẻ bài viết

https://www.youtube.com/watch?v=kfFS3Cm_jVc

Quét UID

https://www.youtube.com/watch?v=GqiRrQAiAqw

Kết bạn và Gửi tin nhắn

https://www.youtube.com/watch?v=gDdi984K76A

Tạo page

https://www.youtube.com/watch?v=n5Uk-gcOAf0

Lấy nội dung đăng lên nhiều page 

https://www.youtube.com/watch?v=QSTCCDZBf4k

 

Hướng dẫn Fanpage trên VFP Pro

https://www.youtube.com/watch?v=CBx86O6jYQI

Đăng bài lên nick cá nhân,page,groups nhanh

https://www.youtube.com/watch?v=IY4vYNUzQlY

 

Video hướng dẫn lấy bài viết từ nick cá nhân bất kỳ đăng lên nick, page group của mình

https://www.youtube.com/watch?v=WY5R6uGi6T0

 

Tìm kiếm video theo từ khóa rồi vào từng video coment theo nội dung soạn sẵn

https://www.youtube.com/watch?v=aIz7T7MLgIo

Video marketing oto

https://youtu.be/BEt9oPCxz7I

 

Tìm kiếm video theo từ khóa rồi vào từng video coment theo nội dung soạn sẵn

https://www.youtube.com/watch?v=aIz7T7MLgIo