Tổng quan thị trường bán lẻ đa kênh tại Việt Nam từ Kantar

48
Tổng quan thị trường bán lẻ đa kênh tại Việt Nam từ Kantar

Những nhu cầu và hành vi mới của người tiêu dùng phát sinh trong thời gian COVID-19 dẫn đến những thay đổi vô cùng lớn trong thị trường bán lẻ. Mặc dù đa phần các kênh mua sắm đều đạt hiệu suất tốt, nhưng bối cảnh bán lẻ đã thay đổi và sẽ khác với những gì trước đây.

Sau đại dịch COVID-19, chiến lược bán lẻ có tính thích ứng cao không phải là một sự lựa chọn mà là điều cần thiết đối với các thương hiệu và nhà bán lẻ trong con đường từ phục hồi đến tăng trưởng. Dự đoán về Thị trường bán lẻ đa kênh tại Việt Nam (VIET NAM OMNICHANNEL) từ Kantar sau đây sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được sự thay đổi trong và sau COVID-19 để có được chiến lược phát triển phù hợp với kênh và hành vi người tiêu dùng.

Nguồn:Kantar Vietnam

Tải full báo cáo Tổng quan thị trường bán lẻ đa kênh tại Việt Nam tại đây


Nguồn: Tổng quan thị trường bán lẻ đa kênh tại Việt Nam từ Kantar