Văn bản pháp luật về việc đăng ký mạng xã hội.

63
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen

Các bước thực hiện:
– Tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông

Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen

– Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và xem xét, cấp phép
– Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp p hép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp địa phương và có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép
– Tổ chức, doanh nghiệp nhận phản hồi về việc cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
– Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
– Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý phục vụ cho việc thiết lập, cung cấp và quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động
– Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung trang thông tin điện tử và tuân thủ các quy định tại Nghị định 97/2008/NĐ-CP và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet