Ứng dụng chuyển đổi số cho mô hình nông trại tuần hoàn – Farm To Table

52

Một hệ sinh thái tạo ra, cho mô hình nông trại tuần hoàn, gồm nhiều bên như trồng cây gì cho hiệu quả, mà gia tăng môi trưởng xanh, nuôi con gì cho môi trường nước sạch mà lại giá trị kinh tế cao. Nhiều công nghệ, IOT được áp dụng giúp cho quản lý hiệu quả. Giải pháp marketing online giúp cho sản phẩm từ nông trại đến tận tay ngừơi dùng không những trong nước, và toàn cầu.

  

Cùng với sự cố vấn của nhiều chuyên gia, giáo sư hàng đâu, chúng tôi nhất trí ký kết hợp tác và chuyên giao công nghệ, quy trình nhằm tối ưu tối đa nông trai thông minh