Tìm kiếm google trên wordpress

76

Quảng cáo tùy chỉnh kết quả tìm kiếm google trên wordpress

1/ Bạn truy cập vào đường dẫn sau:

www.google.com/cse

Quảng cáo tùy chỉnh kết quả tìm kiếm google trên w1-158

2/ Đăng nhập tài khoản vào

Quảng cáo tùy chỉnh kết quả tìm kiếm google trên w1-189

Chọn cài này :  Công cụ tìm kiếm mới…

Quảng cáo tùy chỉnh kết quả tìm kiếm google trên w1-286Quảng cáo tùy chỉnh kết quả tìm kiếm google trên w1-289Quảng cáo tùy chỉnh kết quả tìm kiếm google trên w1-292

Chọn :Chỉnh sửa cài đặt công cụ tìm kiếm của bạn.  -> chọn   Giao diện

 (cột trái)

Quảng cáo tùy chỉnh kết quả tìm kiếm google trên w1-627

Chọn > Chọn một bố cục > 2 trang

Quảng cáo tùy chỉnh kết quả tìm kiếm google trên w1-663

Chọn nút > Lưu và lấy mã

Quảng cáo tùy chỉnh kết quả tìm kiếm google trên w1-692

Nhập thông tin tên miền (nhớ có thêm /{tencungdc, chút nữa sửa sau, VD minh lay gia tri la S})

Quảng cáo tùy chỉnh kết quả tìm kiếm google trên w1-791

Bạn gián cái này vào Wiget của Wordpress > Nhớ lưu lại nha

<!– Put the following javascript before the closing </head> tag. –>

<script>

(function() {

var cx = ‘017922774108799343276:3opor1gd_lm’;

var gcse = document.createElement(‘script’); gcse.type = ‘text/javascript’; gcse.async = true;

gcse.src = (document.location.protocol == ‘https:’ ? ‘https:’ : ‘http:’) +

‘//www.google.com/cse/cse.js?cx=’ + cx;

var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s);

})();

</script>

<!– Place this tag where you want the search box to render –>

<gcse:searchbox-only></gcse:searchbox-only>

Xem hình >>>

Quảng cáo tùy chỉnh kết quả tìm kiếm google trên w1-1459

Bạn gián cái này vào phầm Page (Trang) của wordpress

 

<!– Put the following javascript before the closing </head> tag. –>

<script>

(function() {

var cx = ‘017922774108799343276:3opor1gd_lm’;

var gcse = document.createElement(‘script’); gcse.type = ‘text/javascript’; gcse.async = true;

gcse.src = (document.location.protocol == ‘https:’ ? ‘https:’ : ‘http:’) +

‘//www.google.com/cse/cse.js?cx=’ + cx;

var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s);

})();

</script>

<!– Place this tag where you want the search results to render –>

<gcse:searchresults-only></gcse:searchresults-only>

Quảng cáo tùy chỉnh kết quả tìm kiếm google trên w1-2122

Quan trọng nhất là đường dẫn tĩnh là :  http://sieuthithietkeweb.com/s

Vậy là ok rồi, giờ xem kết quả thế nào

Quảng cáo tùy chỉnh kết quả tìm kiếm google trên w1-2284