Tích hợp thư viện ảnh vào wordpress

163

Trong bài viết này tôi hướng dẫn các bạn cách tích hợp 1 thư viện ảnh đơn giản vào wordpress bằng plugin UnGallery

 

Link download: http://downloads.wordpress.org/plugin/ungallery.2.2.2.zip

UnGallery hiển thị thư mục của bạn hình ảnh như là một bộ sưu tập có thể xem trên WordPress.

Ưu điểm của UnGallery là có không có yêu cầu quản lý bộ sưu tập như trong WordPress. Bạn chỉ cần trỏ các plugin vào một thư mục hình ảnh và họ ngay lập tức có thể xem được thông qua một trang web WordPress hiện tại. Bất kỳ cập nhật, xóa, hoặc sửa đổi bạn thực hiện cho hình ảnh của bạn và tổ chức thư mục sẽ tự động cập nhật theo.

Hướng dẫn cài đặt : http://wordpress.org/extend/plugins/ungallery/installation/

un-gallery