Download template Immersion v1.3 – ThemeForest

89

Immersion là template wordpress: đẹp, đơn giản, tính năng phong phú. Tất cả dùng  HTML5, CSS3, jQuery. Immersion tự động thay đổi kích thước đẹp trên màn hình nhỏ hơn như máy tính bảng và iphone, đi kèm với phần quản lý bố trí cho phép bạn thêm các cột một cách dễ dàng.

Immersion

Download template Immersion v1.3 -ThemeForest Download template Immersion v1.3 -ThemeForest

Demo link: http://themeforest.net/item/immersion-responsive-fullscreen-wp-theme/2346010

 Download link :http://sdrv.ms/XluxVF