Thủ tục xin cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet

71
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Thu_tuc_xin_cap_lai_giay_phep_thiet_lap_trang_thong_tin_dien_tu_tren_Internet

Thủ tục xin cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet như sau:

 1. Tư vấn thủ tục cấp lại giấy phép trang tin điện tử:

– Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có thời hạn 5 năm, sau 5 năm kể từ ngày cấp phép phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép;

– Tổ chức xin cấp lại giấy phép trang tin điện tử cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định;

– Sau khi chuẩn bị 2 bộ hồ sơ như quy định, cá nhân, tổ chức liên hệ với Sở thông tin và truyền thông Hà Nội để nộp hồ sơ;

– Trong 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ sẽ nhận kết quả là giấy phép tại Sở thông tin và truyền thông Hà Nội (nếu hồ sơ hợp lệ).

– Đối với đơn vị xin cấp lại giấy phép không thuộc địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thì nộp hồ sơ qua 2 bước (Sở và Bộ).

 

2. Khách hàng cung cấp cho Cty Nhơn Mỹ những thông tin cần thiết như sau:

– Giấy phép trang tin điện tử đã được cấp bản photo chứng thực;

– Bằng đại học của người chịu trách nhiệm trang tin bản photo chứng thực;

– SYLL của người chịu trách nhiệm trang tin bản photo chứng thực;

– Chứng nhận sở hữu tên miền quốc gia;

– CMND hoặc hộ chiếu của người chịu trách nhiệm trang tin bản photo chứng thực;

– Văn bản chấp thuận cho trích dẫn nguồn tin;

– Các thông tin về trang tin như:

+ Mục đích trang tin là gì;

+ Hệ thống kỹ thuật để hoạt động trang thông tin;

+ Nhân sự sử dụng cho trang thông tin;

+ Các chuyên mục chính và chuyên mục con của trang thông tin;

+ Bản chụp các chuyên mục và bản chụp mangxet của trang thông tin./.

 

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

– Sở thông tin và truyền thông Hà Nội Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đối với các doanh nghiệp thuộc quản lý của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

– Bộ thông tin và truyền thông đối với tổ chức trung ương/ doanh nghiệp nhà nước/ các đơn vị không thuộc địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.