Thủ tục xin cấp giấy phép website

50
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Thu_tuc_xin_cap_giay_phep_website

Cty Nhơn Mỹ hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động Website như sau:

 

1/ Tư vấn điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động website:

– Có nguồn tin trích dẫ hợp pháp (của ít nhất 1 tờ báo).

– Người chịu trách nhiệm chính của website phải tốt nghiệp cao đẳng hoặc Đại học.

– Website phải có tên miền hợp lệ.

– Phải có hồ sơ xin cấp giấy phép đầy đủ theo quy định pháp luật.

 

2/ Thủ tục tiến hành xin giấy phép hoạt động Website:

– Lập hồ sơ xin giấy phép hợp lệ – thành 2 bộ chính.

– Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở thông tin và Truyền thông hoặc Bộ thông tin và truyền thông tùy theo từng hồ sơ cụ thể.

– Theo dõi hồ sơ đã nộp trong thời gian 10 ngày làm việc.

– Nhận kết quả là giấy phép hoạt động Website sau 15 ngày làm việc.

 

3/ Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục:

– Nghị định số 97/2008 của chính phủ.

– Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông

– Thông tư 14/2010 của Bộ thông tin và truyền thông.