Thống kê website Việt nam năm 2010

44

Ngày 10/12/2010 Danh bạ website việt nam www.vietnamwebsite.net và www.websites.vn của Công ty Vinalink media đã tiến hành thống kê và công bố danh sách các website Việt nam (Chỉ tính riêng website sử dụng tên miền Việt nam và được Google xếp hạng) .

Cho đến tháng/ 12/2010 cả nước đã có khoảng gần 10.000 website .vn và trong số đó có 4651 web có tên miền .vn  hoạt động và được xếp hạng trong kết quả của Google (Có nội dung hoạt động hiệu quả) và chỉ chiếm khoảng 10% tổng số các website tiếng Việt tính theo tất cả các loại tên miền khác nhau.

Tải đầy đủ danh sách các website Việt nam (Dùng tên miền VN) đang hoạt động tại đây
TẢI DANH SÁCH WEBSITE VIỆT NAM

Tất cả nước đã có 120.000 tên miền Quốc  tế được đăng ký và khoảng 30% trong số đó là hoạt động (có nội dung web) chiếm 80% tổng số website có nội dung tiếng Việt trên mạng.

Trong số đó đã có 533 website chính phủ (GOV.vn) hoạt động hiệu quả . Tải đầy đủ   govlist

Trong danh sách cũng đã có 1 trang được xếp hạng Page Rank 9 (Unesco Việt nam) và khoảng 10 trang được xếp hạng Page Rank 8 trong đó có website của Đảng cộng sản hay Bộ giao dục và 30 trang xếp hạng Page Rank 7 của google

(Ghi rõ nguồn : Websites.vn của Vinalink media)