Thay đổi đường dẫn upload Media khi cài WordPress 3.5 trở lên.

278

WordPress 3.5 cập nhật nhiều tính năng mới, giao diện Admin được chăm chút đẹp và chuyên nghiệp hơn nhưg phần điều chỉnh đường dẫn Media cho upload thì đã bị loại bỏ khỏi Menu Settings

Mặc định Settings – Media trong WordPress của bạn mặc định là thư mục wp-content/.

fd644_wordpres-uploading-files-khong-cho-thay-doi-duong-dan

wordpres uploading files không cho thay đổi đường dẫn

Để điểu chỉnh đường dẫn theo ý thích của bạn, mặc định là thư mục upload

Đăng nhập FTP tìm đến file wp-config.php

thêm dòng code:

define( ‘UPLOADS’, ”.’uploads’ );

Lúc này đường dẫn sẽ trở thành http://www.domaincuaban.com/uploads/

Save lại thế là xong.