Tản mạn domain (tên miền)

89

iran_domain_register_domain_registration1. Domain name là gì?
Máy tính có thể làm việc rất tốt với những con số nhưng con người thì không. Khi cần kết nối với một thiết bị trên mạng thì bạn chỉ cần đánh IP của thiết bị đó. Điều này hiển nhiên là rất rắc rối và khó nhớ, vì vậy tên miền (domain) được tạo
ra.Giống như file, tên miền cũng có đuôi, chúng có ý nghĩa như sau:
.COM: thương mại, công ty hoặc bất kỳ người nào.
.EDU: giáo dục, thường là các trường đại học hoặc trường học.
.MIL: quân sự.
.GOV: chính phủ.
.ORG: các tổi chức, thường là các tổ chức hoạt động phi thương mại như tổ chức giáo dục. Tuy nhiên mọi người cũng có thể có domain này.
.CH,.DE,.VN…: Tuỳ thuộc vào quốc gia đã đăng ký theo tiêu chuẩn thế giới.
Một vài trang web có thể có 2 phần mở rộng là .COM.VN
Tên miền được đưa ra bởi Internic và bạn phải mua nó. Ví dụ nếu bạn muốn có một website có tên http://www.tenban.com/ thì bạn phải trả tiền cho Internic để có được site này. Sau đó bạn không cần phải trả tiền cho các domain như ten.tenban.com….Khi đánh một tên miền thì sẽ có một server là DNS (Domain Server Name) tìm kiếm trong bảng tham chiếu xem số IP tương ứng là gì. Nếu không tìm được, nó sẽ tìm ở một DSN khác! Cùng một IP, có thể có nhiều tên miền khác nhau và điều này thường xảy ra.
Ví dụ: nếu ISP của bạn là vnn.com và web site của bạn là http:// www.vnn.com/mypage thì bạn có trả tiền cho tên miền mypage.com và mọi người có thể truy cập vào site của bạn bằng http://www.www.mypage.com/ và tất nhiên là http://www.vnn.vom/mypage vẫn tồn tại. Dấu ” / ” chỉ ra thư mục mà lưu trữ trang web trên server.
2 – Ai sẽ quản lý tên miền

Tên miền quốc tế (*.com, *.net, *.org) do trung tâm Internic quản lý website: http://www.internic.net

– Tên miền mỗi quốc gia do tổ chức đại diện cho quốc gia đó quản lý, tiêu biểu dứơi đây là danh sách các địa chỉ quản lý tên miền –>

– Tên miền Việt Nam (*.vn) do trung tâm VNNIC quản lý tại website www.vnnic.net.vn


2. Domain có thể nói lên điều gì:
Khi bạn kết nối với ISP, bạn sẽ có một IP và IP này sẽ có một tên miền.
Ví dụ: ISP của bạn là vnn.com thì bạn có thể có tên miền là users.server1.vnn.com và mọi người có thể biết ISP của bạn là ai và quốc tịch của bạn là gì.

3. Đổi tên miền như thế nào:
Có thể đăng ký một tên mới, mua một IP cố định hoặc đổi ISP. Bảng tham chiếu DNS được tạo ra từ yêu cầu của DNS chứa tên miền. Ví dụ nếu bạn sở hữu “name.com” DNS server sẽ gởi yêu cầu đến DNS server của bạn về “ten.name.com”. Bảng tham chiếu này không thể bị sữa chữa trừ khi bạn có toàn quyền truy cập vào DNS server. Nhưng không có một bảng tham chiếu nào có đầy đủ tất cả các tên miền. Vì vậy khi nó không tìm được tên miền thì nó sẽ gởi yêu cầu đến một DNS khác.
Để tăng tốc đọ xử lí, DNS còn có một bộ nhớ cache. Khi có nhiều người cùng yêu cầu một tên miền, thì DNS server sẽ tìm trong cache trước. Nếu bạn gởi thông tin giả đến DNS cache và người khác cùng đến một địa chỉ họ cũng sẽ nhận được thông tin giả mạo đó.

(Thông tin từ internet)