Tài liệu hướng dẫn tự thiết kế theme wordpress

222

Nằm trong loạt bài Tài liệu wordpress, sau đây mình xin giới thiệu Tài liệu hướng dẫn thiết kế theme wordpress khá chi tiết và đây đủ của Packt Publishing.

Tên sách: WordPress Theme Design

Ngôn ngữ: English

Passsword download: anhpd.webchuyennghiep.net

Link download: http://www.mediafire.com/?baozk0e6c86jzov

Nội dung Tài liệu hướng dẫn tự thiết kế theme wordpress :

  • Chapter 1: Getting Started as a WordPress Theme Designer
  • Chapter 2: Theme Design and Approach
  • Chapter 3: Coding It Up
  • Chapter 4: Debugging and Validaton
  • Chapter 5: Your Theme in Action
  • Chapter 6: WordPress Reference
  • Chapter 7: Dynamic Menus and Interactive Elements
  • Chapter 8: AJAX / Dynamic Content and Interactive Forms
  • Chapter 9: Design Tips for Working with WordPress

 

Tài liệu hướng dẫn tự thiết kế theme wordpress, 10.0 out of 10 based on 2 ratings