Tài liệu Ebook Email Marketing tiếng Việt

80
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen

Email marketing rất phổ biến trên thế giới.Tuy nhiên vẫn còn khá mới  tại việt nam .Do đó. mình chia sẽ các bạn tài liệu về email marketing mình vừa tìm được.Đặc biệt ngôn ngữ bằng tiếng việt,dễ dàng cho các bạn thích internet marketing.

Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:

Phần I: Giới thiệu

Phần II: Các khái niệm cơ bản

    1. Email Marketing là gì?
    2. Tại sao tôi phải sử dụng Email marketing
    3. Email Marketing khác với Spam như thế nào
    4. Ba bước cơ bản triển khai Email Marketing

Phần III: Các bước triển khai Email Marketing

Phần IV: Tối ưu chiến dịch Email Marketing

Phần V: Cuộc chiến Inbox

Phần VI: Xu hướng phát triển của Email Marketing

Phần VII: Danh mục thuật ngữ