Quy trình kiểm tra website wordpress

87

A. GIAO DIỆN
1. Cài đặt
-Ảnh:
+ Thay đổi title, đường dẫn, kích thước mặc định ảnh
+ Hình ảnh các bài viết cắt vừa kích thước sử dụng, không bị vỡ hình
+ Hình ảnh lấy về có bị double, số lượng hình ảnh WordPress tự động cắt
-Kiểm tra Woocommerce:
+Kiểm tra phần đặt hàng: thông tin thanh toán, phương thức thanh toán
+Test gửi mail sau khi đặt hàng
-Kiểm tra ngôn ngữ đã được dịch sang tiếng Việt chưa (nếu trang web tiếng Việt)
-Gỡ Google font
2. Giao diện máy tính
-Thống nhất font chữ, in hoa và in thường
-Khoảng cách tỷ lệ giữa các nhóm, khung đều đặn
-Kiểm tra màu sắc trang web: sử dụng màu sắc thống nhất, không sử dụng quá nhiều màu
-Giao diện trang chủ: hình ảnh cắt vừa kích thước sử dụng, các khối liền mạch
-Kiểm tra tương thích trên các trình duyệt: IE, Firefox, Chrome,…
3. Giao diện di động
-Kiểm tra ở tất cả các size: Font chữ thu gọn vừa xem, các khối co theo kích thước, tự động rớt hàng khi kích thước quá nhỏ, menu ngang chuyển sang chế độ di động (icon mở )
B. SEO
-Sử dụng SEOquake kiểm tra
C. KIỂM TRA TỐC ĐỘ LOAD
-Kiểm tra tốc độ load qua PageSpeed Insights: máy tính trên 85, di đông trên 70: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=vi
-Kiểm tra tốc độ trên di động: https://testmysite.withgoogle.com/intl/vi-vn
-Kiểm tra lỗi WordPress: plugin Query Monitor

D. CÁC PLUGIN CẦN THIẾT
-Kiểm tra lỗi WordPress: plugin Query Monitor
-Dịch ngôn ngữ: Loco Translate
-Gửi mail: Easy WP SMTP
-Lưu danh sách mail gửi: WP Mail Logging