Quy định về dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

35
Quy_dinh_ve_dich_vu_mang_xa_hoi_truc_tuyen

 

Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến bao gồm những hình thức nào? Điều kiện và thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến?
Trần Văn Hùng

Thạc sĩ, luật sư Lê Việt Nga trả lời:

– Khoản 14, Điều 3, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet quy định: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường internet, bao gồm dịch vụ tạo blog, diễn đàn (forum), trò chuyện trực tuyến (chat) và các hình thức tương tự khác.

Điều kiện và thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến được quy định tại Điều 22 của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP:

1. Điều kiện đăng ký: a. Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật tại Việt Nam; b. Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, hệ thống quản lý phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến phù hợp với quy mô hoạt động; c. Cam kết tuân thủ các quy định tại nghị định này và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên internet.

2. Hồ sơ đăng ký: a. Đơn đăng ký theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; b. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập.

3. Xác nhận đăng ký: a. Sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp theo quy định như trên, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gửi doanh nghiệp thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ hoặc văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ theo quy định; b. Doanh nghiệp chỉ được chính thức cung cấp dịch vụ cho công cộng sau khi nhận được thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp.

4. Hình thức đăng ký và xác nhận: Bằng văn bản hoặc thông qua môi trường mạng theo các địa chỉ do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.