Qode – Upload logo [plugin wordpress]

59

Bạn vào  Qode->Favicon image upload hình yêu thích ->save changes.

Video