Nghiên Cứ Phát Triển Chuỗi Giá Trị Đặt Sản Bản Địa Từ Con Ruốc Tỉnh Bến Tre

87

Bến Tre là vùng đất có những dòng sông chợ nặng phù sa và biển cả xanh biết đã sinh ra Con Ruốc, một sản vật đặc sản của tỉnh, có nhiều tìm năng kinh tế cao và hôm nay đoàn chuyên gia cùng Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành đến UBND Huyện Thạnh Phước, Tỉnh Bến Tre hội thảo “Nghiên Cứ Phát Triển Chuỗi Giá Trị Đặt Sản Bản Địa Từ Con Ruốc Tỉnh Bến Tre”

Với một sự kiện hội thảo ngày hôm nay cho thấy rằng từ sản phẩm địa phương ra thành phẩm tới người tiêu dùng qua nhiều công đoạn từ nghiên cứ, Đến cấp các chứng nhận nhãn hiệu Con Ruốc, đa dạng hóa sản phẩm từ con Ruốc, truyền thông làm gia tăng giá trị sản phẩm địa phương.

 

Tại sự kiện hội thảo hôm nay Anh Huỳnh Văn Mười tổng giám đốc Công Ty Nhơn Mỹ tham gia với vai trò là đơn vị phối hợp và gợi mở ra các phương án truyền thông trực tuyến và nâng cao giá trị trên internet

 

Kết thúc sự kiện này tôi nhận thấy ngành tiềm năng phát triển Con Ruốc ở Huyện Thạnh Phú là rất lớn và mong muốn đưa tất cả các sản phẩm nông sản địa phương tại Bến Tre lên các phương tiện truyền thông đại chúng trên internet. Rất mong sự hợp tác và cộng tác với tất cả mọi người xin chân thành cảm ơn.