Nên đấu giá từ khóa Google AdWords ntn ?

67

Trong AdWords có rất nhiều cách để giúp bạn đấu thầu từ khóa một cách hiệu quả. Sau đây là một số lời khuyên giúp bạn đấu giá cạnh tranh với đối thủ.

– Đấu giá cao cho những thị trường có nhiều tỉ lệ chuyển đổi
– Đấu giá cao cho các từ khóa có nhiều tỉ lệ chuyển đổi, ban đầu có thể đấu giá cao cho các từ khóa có CTR cao, từ khóa mở rộng hoặc cụm từ khóa
– Đấu giá cao vào những thời điểm nhiều khách hàng tìm kiếm
– Đấu giá cao cho các thiết bị mà khách hàng hay sử dụng
– Đấu giá cao cho các cho Search hơn Display
– Đấu giá cao cho các Ad group có nhiều conversion
– Giảm giá vào những thời điểm ít được tìm kiếm
– Giảm giá những từ khóa ít tỉ lệ chuyển đổi.
– Giảm giá những thị trường ít tỉ lệ chuyển đổi.
– Giảm giá các Ad group không có nhiều conversion
– Sử dụng đấu giá tự động để tăng CTR, tuy nhiên các bạn cần chú ý đặt giá thầu giới hạn cho việc đấu giá tự động.
– Sử dụng Enhance CPC khi đấu giá theo CPC.
– Sử dụng đấu giá thủ công để kiểm soát chi phí.
– Sử dụng đấu giá CPA để tối ưu gia tăng tỉ lệ chuyển đổi. Chuyển qua CPA ngay khi có thể.
– Sử dụng Automatic Rule hoặc AdWords Script để tăng giảm giá theo thời gian.
– Sử dụng chia sẻ ngân sách giữa các campaign, hoặc phải đảm bảo ngân sách đầy đủ để bạn không bị mất nhiều Impression.
– Loại trừ các từ khóa không liên quan hoặc không hiệu quả.
– Chọn Accelerated nếu bạn có đầy đủ ngân sách, nếu không bạn có thể chọn standar cho hiển thị suốt ngày.
– Phân chia từ khóa, tạo các quảng cáo liên quan trong những ad group thích hợp, đồng thời sử dụng landing phù hợp để nâng điểm chất lượng nhằm tiết kiệm chi phí và đạt được vị trí tốt hơn.
– Không đấu giá tới cùng với đối thủ trong trường hợp 2 bên muốn giành lấy vị trí tốt nhất. Hãy ở một vị trí mà ở đó bạn có thể gây khó khăn cho đối thủ.
– Đấu giá một cách du kích nếu bạn chưa đầy đủ tiềm lực.
– Luôn nhớ : vị trí số 1 không phải là vị trí tốt nhất. Vị trí tốt nhất là vị trí mạng lại cho bạn lợi nhuận cao nhất.

….

Mỗi người làm AdWords sẽ có một số cách đấu giá khác nhau. Mỗi cách đều có điểm mạnh yếu riêng của nó. Đấu giá AdWords có thể mang lại cho bạn rất nhiều cảm xúc lẫn lộn vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của bạn.

Lời khuyên cuối cùng là bạn nên biết dừng đúng lúc, đúng chỗ, quan sát và nghiên cứu đối thủ kỹ hơn thay vì kéo cả hai cùng chết. Thế là hết.