HƯỚNG DẪN CÁCH XUẤT EMAIL TỪ DANH SÁCH FRIENDS TRÊN LINKEDIN

1480

Hướng dẫn cách xuất Email từ danh sách Friends trên Linkedin

 

Bước 1: Vào website linkedin đăng nhập tài khoản vào

 

Bước 2:  Đầu tiên chọn My Network kế đến chọn See all

 

 

Bước 3: Chọn Manage synced and imported contacts

 

Bước 4: Chọn Export Contacts

 

Bước 5: Đầu tiên chọn Connections kế đến chọn Request archive

 

Bước 6: Bấm vào Request archive , sẽ hiện ra Basis Linkedin Data , kế tiếp GIẢI NÉN ra sẽ xuất hiện file Excel Email. Mở file Excel ra là danh sách Friends. Hoàn thành!

 

SV: D.My