Hướng dẫn thêm/sửa/xóa sản phẩm có mã nguồn nhonmy.com

118

I. Thêm sản phẩm

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào trang tenmien.com/nm-admin, chọn SP

image001

Bước 2: Tại menu trái, chọn biểu tượng  image006  bên cạnh mục sản phẩm để xem danh sách sản phẩm

image004

 

Bước 3: Chọn biểu tượng   image008ở góc trái phía trên danh sách sản phẩm để thêm sản phẩm mới

image009

Bước 4: Các thành phần chính cần nhập của một sản phẩm:

1+2: Hình đại diện sản phẩm

3: Tên sản phẩm

4: Nhóm sản phẩm

5: Nội dung chính sản phẩm

6: Từ khóa

7: Giới thiệu ngắn sản phẩm

8: Giá bán

image011

Sau khi nhập hoàn tất, chọn Thêm (9) để lưu lại

image014

Sau khi thêm sản phẩm, quay trở lại trang danh sách sản phẩm

Sản phẩm mới thêm thành công

image016

Thêm giá gốc/sửa sản phẩm

Do phần thêm sản phẩm mới không có thêm giá gốc, để thêm phần này, cần vào phần cập nhật sản phẩm. Sau khi thêm sản phẩm thành công

Bước 5:  Tại trang danh sách sản phẩm

5.1: Chọn biểu tượng  image018để sửa sản phẩm

image020

5.2:  Các nội dung cập nhật tương tự bước 4 phần thêm sản phẩm

image021

Thêm phần thêm giá gốc sản phẩm (1). Chọn Cập nhật (2) để lưu lại.

image024

Sản phẩm sau khi cập nhật xong

image026

Thêm ảnh sản phẩm

Bước 6:  Tại trang danh sách sản phẩm

6.1: Chọn image028  để thêm ảnh cho slider

image029

6.2:   1: Thêm ảnh

2: Nhấn Thêm để lưu ảnh

3: Chọn Xóa bên dưới ảnh đã thêm để xóa ảnh

image031

Chú ý: Sản phẩm có thể có nhiều hình, nhưng một lần thêm tối đa là 6 hình. Sau khi thêm xong, muốn thêm nhiều hơn thì lặp lại các bước 1, 2 ở 6.2.

 

II. Xóa sản phẩm

Bước 1: Tại menu trái, chọn biểu tượng  image032 bên cạnh mục sản phẩm để xem danh sách sản phẩm

image004

image035

Bước 2:  Tại sản phẩm muốn xóa, chọn image037 để xóa sản phẩm

image038

Bước 3:  Chọn Xóa để xóa hoàn toàn sản phẩm image040

 

Link tải Mediafire