Hướng dẫn tạo kênh phụ Youtube

955

Truy cập vào trang Youtube – đăng nhập bằng tài khoản gmail

Nhấp vào biểu tượng Logo kênh
Chọn mục Cài đặt

Xuất hiện nội dung của trang Cài đặt
Tìm và click chọn mục Xem tất cả kênh của tôi hoặc tạo kênh mới

Chọn click vào biểu tượng dấu thập “Tạo kênh mới”

Đặt tên cho kênh muốn tạo trong ô Tên Tài khoản thương hiệu

Click Tạo sau khi đã nhập tên cho kênh muốn tạo

Giao diện sau khi đăng ký thành công

Sau đó, nếu bạn muốn chuyển đổi sang các tài khoản khác để thuận tiện cho việc quản lý kênh chỉ cần nhấp vào biểu tượng Logo kênh chọn Chuyển đổi tài khoản
Những tài khoản phụ đã được tạo xuất hiện, bạn chỉ click chọn tài khoản bạn muốn quản lý hoặc sử dụng

Tác giả: Quế Nhi – 2019