Hướng dẫn sử dụng phần mềm chat trực tuyến Tawk.to

204

Truy cập vào website: https://www.tawk.to/ và tiến hành tạo tài khoản để được sử dụng dịch vụ live chat của tawk.to

Tiến hành cài đặt lần đầu tiên đăng nhập, ở bạn có thể chọn ngôn ngữ ưa thích để sử dụng phần mềm

Cài đặt tên website và link website mình cần điều khiển

Copy đoạn code bỏ vào trong cài đặt website bạn cần sử dụng để sử dụng dịch vụ tawk.to

Bước này là thêm một Email khác có thể cùng quản trị được hệ thống chat của bạn

Bảng điều khiển của Tawk.to

Kết thúc phần cài đặt