HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NIMBUS SCREENSHOT & SCREENCAST

1793

Bước 1: Tải add-in Nimbus Screenshot & Screencast tại: https://goo.gl/obHy5p
Click chọn Thêm vào Chrome

 

Bước 2: Click vào biểu tượng Nimbus screenshot như hình

 

Bước 3: Các tùy chọn theo thứ tự từ trên xuống

  • Chụp phần đang nhìn thấy trong tab
  • Chụp một trong các thành phần của website
  • Chụp theo vùng người dùng chọn
  • Chụp theo vùng người dùng chọn (chọn và kéo cuộn xuống và thả chuột)
  • Đếm ngược 3 giây chụp ảnh màn hình hiện thời
  • Chụp toàn bộ giao diện từ header đến hết footer
  • Chụp ảnh màn hình các cửa sổ ứng dụng đang bật trong laptop
  • Mở trình chỉnh sửa hình ảnh của Nimbus
  • Quay phim TOÀN màn hình

Video hướng dẫn

Thi Nguyễn-SVTT2017-ĐH Ngân hàng