Hướng dẫn sử dụng hệ thống Web

213
 1. Đăng Sản phẩm bình thường
 2. Thêm ảnh sản phẩm
 3. Thêm ảnh đại diện / Gallery
  1. https://m.nhonmy.com/104668
  2. https://youtu.be/-4cgQwKH1Pw
 4. Thêm video từ Youtube vào nội dung
 5. Thêm video up trực tiếp vào nội dung
  1. https://m.nhonmy.com/104733
  2. https://youtu.be/TFpt_tJQpVE
 6. Chèn nhạc vào nội dung
  1. https://m.nhonmy.com/104749
  2. https://youtu.be/WVfTD3V1Vss
 7. Thêm thuộc tính sản phẩm (màu sắc / kích thước)
  1. https://m.nhonmy.com/104817
  2. Cách 1 : https://youtu.be/N6qqAhgNFfI
  3. Cách 2: https://youtu.be/Q9nE06Ih3M8
 8. Cách thêm từ khóa (HD lấy từ khóa từ google)
  1. https://m.nhonmy.com/104693
  2. https://youtu.be/EWucy75D-Z0
 9. Cách thêm danh mục
  1. https://m.nhonmy.com/104850
  2. https://www.youtube.com/watch?v=B6SPp_-P-K4
 10. Cách chỉnh sửa và xóa danh mục
  1. https://www.youtube.com/watch?v=OZ3cVI5byds
 11. Thêm mã sản phẩm
  1. https://m.nhonmy.com/104680
  2. https://www.youtube.com/watch?v=2E9cCxnMNfw
 12. Thêm sp bán kèm (Upsell)
  1. https://m.nhonmy.com/104686
  2. https://www.youtube.com/watch?v=UpmhDdIrdSw
 13. Thêm sp bán chéo (cross sell)
  1. https://m.nhonmy.com/104827
  2. https://www.youtube.com/watch?v=WOIF8_PsYUk
 14. Tạo nhóm sản phẩm
  1. https://m.nhonmy.com/104742
  2. https://youtu.be/iT4ZoKYfXpo
 15. Tạo sản phẩm có biến thể (nhiều giá)
  1. https://m.nhonmy.com/69465
 16. Tạo sản phẩm ảo (có link download)
  1. https://m.nhonmy.com/104762
  2. https://youtu.be/y3Fjqw30WMw
 17. Sửa nhanh sản phẩm
  1. https://m.nhonmy.com/104911
  2. https://youtu.be/h258GBfxnVU
 18. Tạo sp nổi bật (đánh sao)
  1. https://m.nhonmy.com/104945
  2. https://www.youtube.com/watch?v=WBUbYKkYqRU
 19. Quản lý comment / Bật tắt review sp
 20. Hướng dẫn mua hàng
  1. https://m.nhonmy.com/104579
  2. https://www.youtube.com/watch?v=nc5Vpplkrnw
 21. Tạo mật khẩu đăng nhập
  1. https://m.nhonmy.com/104930
  2. https://www.youtube.com/watch?v=WfjUAE-qssY
 22. Hướng dẫn đăng nhập Admin
  1. Quản lý CTV
   1. https://m.nhonmy.com/104553
   2. https://www.youtube.com/watch?v=hm8Itve2uNE
  2. Quả̉n lý khách hàng
   1. https://www.youtube.com/watch?v=2g5uqH5Gw6I
  3. Quản lý khách hàng truy cập qua link
   1. https://m.nhonmy.com/104865
   2. https://www.youtube.com/watch?v=msmWa4PLXRY
  4. Quản lý́ doanh thu
   1. https://m.nhonmy.com/104879
   2. https://www.youtube.com/watch?v=Dct7Vs-5ygc
  5. Tạo link rut gọn
   1. https://m.nhonmy.com/104582
   2. https://www.youtube.com/watch?v=uIz7iF77E44
  6. Tạ̣o link tuyển dụng cấp dưới
   1. https://www.youtube.com/watch?v=uRkn56AQvfY
    Xem thành viên & chuyển F1 xuống cấp dưới
  7. Vendor / Nhà phân phối / Đại Lý
   1. Thêm SĐT
    1. https://www.youtube.com/watch?v=Ty2YZ6_X0h4
   2. Nhập thông tin Hướng dẫn nhà cung cấp sửa thông tin tài khoản
    1. https://www.youtube.com/watch?v=D_eWI8ETp1c
   3. Nhập liệu Hướng dẫn nhà cung cấp đăng sản phẩm lên website
    1. https://www.youtube.com/watch?v=uN0jmTUFxss
 23. Hướng dẫn sử dụng web tin tức
  1. Post – hướng dẫn đăng bài https://m.nhonmy.com/5538
  2. Thêm bản đồ vào trang web, liên hệ https://m.nhonmy.com/9542
  3. Chỉnh sửa password user https://m.nhonmy.com/10366 ( thiếu hướng dẫn)
 24. Hướng dẫn sử dụng web bán hàng
  1. Woocommerce – Thêm danh mục (category product) https://m.nhonmy.com/5574
  2. Woocommerce – Thêm sản phẩm trong product https://m.nhonmy.com/5317
  3. Woocommerce – Thêm thuộc tính màu sắc, kích thước sản phẩm
  4. Woocommerce – Sử dụng loại hình giao nhận (Shipping Class)
  5. Woocommerce – Thêm nhiều giá sản phẩm (Shipping Class) https://m.nhonmy.com/9423 ( thiếu hình minh họa)
  6. Shortcode woocomerce
 25. Phần mềm thường sử dụng
  1. Hướng dẫn cách Resize hình đồng loạt bằng ACDSee 17
  2. Hướng dẫn rename ảnh đồng loạt bằng ACDSee 17
  3. Hướng dẫn xóa cache trình duyệt
  4. Hướng dẫn thêm/sửa/xóa sản phẩm có mã nguồn nhonmy.com
  5. Hướng dẫn xóa thông báo đẩy – Clear Push Notification
  6. Video hướng dẫn thêm addon tự dịch tiếng anh – tiếng việt
 26. Themes
  1. Goodstore
   1. Tùy chỉnh sidebar trong category post của themes goodstore
   2. Tùy chỉnh sidebar trong trang của themes goodstore
   3. Tùy chỉnh theme option themes GoodStore
   4. WooCommerce (Shortcode woocomerce)
  2. Oswad:

   WPBakery Visual Composer

  3. Originmag: Easy Related Posts

STT Themes Plugin Ghi Chú
1

 

 

2

3

4

Newspaper

– Related Posts Thumbnails

WPBakery Visual Composer

– tùy chỉnh theo 2 dạng: tin tức trang bán hàng

– hướng dẫn tùy chỉnh giao diện: Theme panel themes Newspaper

5

Theretailer

WPBakery Visual Composer

WooCommerce

ThereTailer – Upload logo

ThereTailer – thêm tiêu đề trên đầu

Themes ThereTailer – hướng dẫn cài đặt

6

Vacations

7

Adrenalin

– Redux Framework

WPBakery Visual Composer

– LayerSlider WP

WooCommerce

Hướng dẫn cài đặt themes Adrenalin theo demo

Ngoài ra có thể thêm các plugin để thực hiện giống trong demo như:

– CommerceGurus Toolkit

– Regenerate Thumbnails

– YITH WooCommerce Ajax Search

– YITH WooCommerce Ajax Product Filter

– WP Retina 2x

– Advanced Sidebar Menu

8

Woopress

WPBakery Visual Composer

Revolution Slider

WooCommerce

 

Hướng dẫn cài đặt demo themes woopress
 9  

Midway

 – Themes Midway – hướng dẫn cài đặt
 10  

Elastik

 – Responsive Select Menu  – Themes Elastik – hướng dẫn cài đặt
11

Renad

Themes Renad- hướng dẫn cài đặt
12

Strata

Themes Strata – hướng dẫn cài đặt