Hướng dẫn đăng bài trên Jimdo

635

Bước 1: Đăng nhập. Sử dụng tài khoản pro để đăng nhập

Sau khi đăng nhập:

 

Bước 2: Bắt đầu viết bài

Bước 2.1: Chọn Menu góc trên tay trái

 

Bước 2.2: Chọn Blog

 

Bước 2.3: Nhấn Write a new post để viết bài

 

Bước 3: Chọn mẫu cho bài viết.

Chọn CHOOSE A SUCGESTED LAYOUT để chọn mẫu cho bài viết

Lựa chọn mẫu phù hợp với bài viết:

Sau khi chọn mẫu

Bước 4: Viết bài.

 

Bước 4.1: Thêm thông tin sản phẩm

 

Bước 4.2: Thêm ảnh. Nhấp vào biểu tượng được khoanh tròn để tải ảnh → chọn ảnh → Nhấn Open để hoàn tất

 

Bước 4.3: Chèn link. Bôi đen chữ cần chèn chọn nút link và chèn như bình thường

Sau đó Nhấn nút Save sau mỗi lần điền xong thông tin để tránh mất bài.

 

Bước 5:  Kết thúc bài đăng. Nhấn Upgrade để kết thúc bài đăng