Hướng dẫn đăng bài lên Medium từ link

453

Hướng dẫn cách đăng bài trên trang medium.com từ link bài viết một trang web khác

Bước 1: Từ icon avatar người dùng góc phải -> Stories

 

Bước 2: Chọn Import a story

 

Bước 3: Nhập link bài viết vào ô -> Import

Lưu ý, nếu nhận được thông báo lỗi Import Failed, chọn Try again, dán lại link và Import lại

Bước 4: Chọn See your story

 

Bước 5: Kiểm tra + chỉnh sửa lại nội dung bài viết -> Ready to publish?

 

Bước 6: Nhập từ khóa, thay hình đại diện (nếu cần) -> Publish now để đăng ngay hoặc Schedule for later để lên lịch đăng

Hoàn tất!