GIẤY PHÉP ICP – LƯU HÀNH WEBSITE

0
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ: GIẤY PHÉP ICP Tư vấn xin giấy phép hoạt động website bao...

Xin giấy phép Trang thông tin điện tử tổng hợp

0
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
1. GIẤY PHÉP WEBSITE LÀ GÌ? Là Giấy phép do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho các tổ chức, cá nhân tại Việt...

Quy định về sàn giao dịch thương mại điện tử

0
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
I. Các quy định chung: 1. Hoạt động giao dịch, mua bán trên các website thương mại điện tử phải tuân thủ các quy định...

Xin Giấy phép ICP, giấy phép Internet, giấy phép OSP, Game...

0
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Giấy phép ICP (giấy phép hoạt động website): Tư vấn giấy phép ICP, giấy phép hoạt động website, Giấy phép internet, giấy phép OSP,...

Các loại giấy phép môi trường

0
Giấy phép môi trường có thể hiểu là giấy do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp, cho phép tổ chức,...

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng...

0
Cap_giay_phép_thiét_lạp_trang_thong_tin_diẹn_tủ_tong_hop
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân...

Đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

0
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác,...

Hồ sơ cần cho việc đăng ký giấy phép mạng xã...

0
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
 Tư vấn xin giấy phép hoạt động website bao gồm: Tư vấn loại website nào cần xin giấy phép, thủ tục xin giấy phép...

GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG TIN TỔNG HỢP

0
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin...

Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội...

0
1. Điều kiện đăng ký: a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; b)...