EQVN – Khai giảng khóa học Internet Marketing

61

Khóa học Chuyên viên Internet Marketing (R 2.0)

EQVN đào tạo Internet Marketing theo phương pháp hiện đại, luôn luôn cập nhật giáo trình và xu hướng marketing mới. Được chia sẻ từ các chuyên gia đầu ngành và sự hỗ trợ của nhiều đối tác quốc tế như Google, Facebook, Yahoo…

Xem chi tiết