Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép môi trường

74

Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép môi trường trọn gói.
I. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG GỒM:
1. Đơn xin cấp giấy phép về môi trường
2. Bản kê khai hiện trạng về môi trường
3. Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các cơ sở phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường (đối với cơ sở phải lập bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường).
4. Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường cấp cho cơ sở.

II. TƯ VẤN THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI Khoahoctritue.vn :

dich_vu_tu_van_va_thu_tuc_xin_giay_phep_moi_truong20130111010101

Khách hàng tư vấn thủ tục xin Giấy phép môi trường tại Khoahoctritue.vn sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép môi trường:
Khoahoctritue.vn sẽ Tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép môi trường như: Tư vấn thủ tục xin Giấy phép môi trường, tư vấn hồ sơ chuẩn xin giấy phép môi trường….

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin giấy phép môi trường, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép môi trường như:
– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Khoahoctritue.vn sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường cho khách hàng;
– Đại diện lên Sở Tài nguyên và môi trường để nộp Hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở tài nguyên và môi trường, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Nhận giấy phép môi trường tại Sở Tài nguyên và môi trường.