Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

66
Cap_giay_phép_thiét_lạp_trang_thong_tin_diẹn_tủ_tong_hop
Cap_giay_phép_thiét_lạp_trang_thong_tin_diẹn_tủ_tong_hop
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện:

 1. Tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông
 2. Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và xem xét, cấp phép
 3. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp p hép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp địa phương và có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép
 4. Tổ chức, doanh nghiệp nhận phản hồi về việc cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ  

 1. Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định của Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2009 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet
 2. Văn bản của cơ quan chủ quản (đối với các tổ chức, đơn vị nhà nước có cơ quan chủ quản)
 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập
 4. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp
 5. Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm những nội dung sau:
 • Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin; các chuyên mục; nguồn tin hợp pháp; quy trình xử lý tin, nhân sự, mẫu bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;
 • Loại hình dịch vụ dùng để cung cấp hoặc trao đổi thông tin (website, forum, blog…);
 • Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho việc cung cấp và quản lý thông tin;
 • Tên miền dự kiến sử dụng
Số bộ hồ sơ: 02 bộ
Yêu cầu:
 • Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý phục vụ cho việc thiết lập, cung cấp và quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động
 • Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung trang thông tin điện tử và tuân thủ các quy định tại Nghị định 97/2008/NĐ-CP và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet
Mẫu đơn: Đơn xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợpCơ sở pháp lý

 
Luật Báo chí 1989
Luật số 12/1998/QH10
Nghị định số 51/2002/NĐ-CP
Nghị định số 97/2008/NĐ-CP
Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHT.